elerGreen Industry adalah syarikat permulaan teknologi hijau yang menggunakan reaktor dan proses elektrokimia dipatent untuk menghasilkan polimer dan bahan kimia berharga daripada sisa kimia dan tenaga elektrik boleh diperbaharui, dengan pengurangan ketara kos dan impak persekitaran.

Asas teknologi tersebut bergantung kepada reaktor elektrokimia modular baharu yang senang untuk dilaksanakan dan dinaikkan skala.