elerGreen Industry adalah syarikat permulaan teknologi hijau yang menggunakan reaktor dan proses elektrokimia dipatent untuk menghasilkan polimer, logam dan bahan kimia berharga daripada sisa kimia dan tenaga elektrik boleh diperbaharui, dengan pengurangan ketara kos dan impak persekitaran. Asas teknologi tersebut bergantung kepada reaktor elektrokimia modular baharu yang senang untuk dilaksanakan dan dinaikkan skala.

elerGreen mencadangkan jualan kolaboratif untuk melaksanakan teknologi tersebut bagi pemegang lessen demi menyaktoksik sisa kimia sementara menghasilkan produk-produk boleh dijual. Jualan kolaboratif sebegini melibatkan program dana manakala pemegang lesen menghantar deposit, dipadankan dengan geran kerajaan, bagi membina reactor skala penuh bertujuan untuk kegunaan pemegang lesen. Pada pengakhiran projek tersebut, pemegang lesen membeli reactor pada harga diskaun, bersama dengan lesen pertahanan bersama terhadap pencerobohan. Pemegang lesen kemudian boleh memilih untuk mengulangi pembelian selanjutnya sebagai projek lebih besar seterusnya.

Sila hubungi elerGreen atau semakan bagi maklumat lanjut: