elerGreen bertuah mendapat pelbagai pengiktirafan termasuk pensijilan SME Corp. Terutamanya, elerGreen telah disenaraikan sebagai syarikat STAR manakala penerima biasiswa Malaysia boleh memenuhi keperluan perkhidmatan kepada negara dalam pekerjaan.

elerGreen menyertai secara rutin aktiviti Syarikat Permulaan Kanada (Startup Canada), terutamanya mempersembahkan operasi dan kerjasama antarabangsa di Cabaran Eksport Kanada (Export Canada Challenge). Dengan inovasinya dalam teknologi hijau, elerGreen adalah juga ahli di Kolektif Aset Inovasi (Innovation Asset Collective) dan Persatuan Industri Teknologi Hijau Ontario (Ontario Clean Technology Industry Association).