Polimer yang boleh dihasilkan oleh proses elerGreen merangkumi majoriti produk polimer, termasuk pelet polimer kepada pengilang. Antara produk-produk polimer, pembungkusan makanan dan barang mendapat minat khas daripada permintaan berulang sebab sifat penggunaan satu-kali.

Sementara polimer terbiodegradasi sedang dibangunkan pada masa kini, kelemahannya adalah polimer terbiodegradasi memerlukan fasiliti kompos perindustrian namun selalunya dikuburkan atau dikompos rumah sebaliknya. Rawatan salah sebegini oleh orang awam menjadikan polimer terbiodegradasi sebenarnya tidak terdegradasi.

Polimer terkompos adalah sedemikian dikehendaki terutamanya penghasilan dengan kos rendah pada skala besar. Sebagai berita baik, proses elerGreen adalah terutamanya bersesuaian dengan penghasilan polimer terkompos.