Produk elerGreen merangkumi polimer, bahan kimia, pengurusan sisa and reaktor. Hak milik teknologi di elerGreen menawarkan kelebihan menarik daripada kos operasi lebih rendah dengan keadaan operasi lebih ringan berbanding dengan proses konvensional. Tambahan pula, teknologi tersebut mengelakkan penggunaan reagen yang mahal dan merbahaya, menawari kedua-dua manfaat kos modal dan jejak persekitaran. Produk akhiran adalah polimer dan bahan kimia berharga terutamanya varian mesra alam.

Klik kotak merah di pela jalan berikut untuk keterangan lanjut.