elerGreen mempunyai pasukan penyelidikan dan kemudahan dalaman untuk penyelidikan dan pembangunan demi mengekalkan kelebihan daya saing. Setakat ini, penyelidikan telah menghasilkan pelbagai reka cipta untuk teknologi baharu penghasilan polimer elektrokimia tersebut, merangkumi Peranti, Kimia, Proses, Perpaipan, Kawalan dan Tatacara.

Hak gugusan reka cipta tersebut telah dilindungi oleh permohonan Paten PCT yang aktif, manakala harta intelek selanjutnya dijangka akan dihasilkan.