Sejak pertubuhan pada Oktober 2018, elerGreen telah berjaya tumbuh daripada kertas-kertas pertubuhan murah kepada syarikat beroperasi dengan kemudahan and harta-harta intelek.

Dari segi harta intelek, syarikat telah mematangkan Paten Sementara US (Amerika Syarikat) kepada Paten PCT yang telah diluluskan peperiksaan paten. Dari segi kemudahan, makmal and pejabat telah ditubahkan dari awal, manakala tapak loji perintis telah selanjutnya diperolehi.

Akibatnya, loji perintis sedang dijalankan manakala kenaikan skala akan dijalankan seterusnya.