Akses kepada intranet syarikat dan perkhidmatan webmail telah tersedia untuk kakitangan dan komuniti elerGreen: