elerGreen menghargai sokongan daripada pelabur sekarang serta prospektif dan berusaha sedaya upaya untuk memastikan setiap sen pelaburan telah digunakan bagi membina syarikat secekap mungkin. Pelabur layak menerima insentif seperti yang ada. Pengunaan perkakasan fasiliti dan kepakaran modal insan elerGreen juga layak diakses seboleh mubgkin. Laporan kemajuan mengenai pembangunan syarikat juga akan disediakan secara rutin manakala pertanyaan akan dijawab sebaik mungkin.

Rancangan pengeluaran pelaburan telah ditetapkan demi menjaga pelaburan dan selanjutnya menghasilkan pulangan pelaburan. Pelaburan boleh wujud dalam bentuk pelesenan teknologi, saham syarikat atau hutang (convertible notes). elerGreen juga terbuka untuk dihubungi mengenai bincangan atas pilihan alternatif: