Proses alternatif elerGreen membolehkan penggunaan reaktan alternatif, yang sering diperolehi daripada sisa kimia. Ini memudahkan operasi pengurusan sisa untuk elerGreen.

Sebagai contoh, etilena glikol terkenal sebagai bahan kimia toksik dalam enapcemar cat. Dengan jentera pengekstrakan, etilena glikol boleh diperkayakan daripada enapcemar cat hulu untuk penggunaan pempolimeran kepada polietilena glikol.

Kesan keseluruhannya adalah penggunaan sisa menukarkan sisa merbahaya kepada produk gunaan berharga, dengan kos rendah jejak persekitaran rendah namun pada skala perindustrian.