Projek di elerGreen adalah menarik kepada alam sekitar kerana ia melibatkan integrasi lancar antara pengurusan sisa, tenaga boleh diperbaharui, polimer terkompos dan kimia hijau. Setakat ini, kolaborasi penyelidikan telah ditubuhkan di seluruh pelosok dunia untuk mengambil bahagian dalam perubahan menggembirakan ini yang bermanfaat kepada orang ramai dan imej nasional.

Topik penyelidikan juga menarik tumpuan khas akademik kerana teknologi tersebut menerokai dunia baru di kimia kombinatorial, peranti baharu antara muka mekanikal-kimia, dan pemasangan semula proses kimia dengan penyesuaian massa.

elerGreen mengaku-alukan kerjasama dalam pelbagai jenis bentuk, termasuk tanpa batasan kolaborasi penyelidikan, kerjasama perniagaan, liputan media bersama, dan lain-lain lagi.