Syarikat tersebut dipimpin oleh Hoe Hui Huang dan Hoe Hui Ming sebagai pengasas dan pereka cipta teknologi teras Penghasilan Polimer Elektrokimia tersebut. Pasukan juga terdiri daripada pelbagai bakat dengan pengalaman dalam bidang penyelidkan, kejuruteraan, teknikal, perniagaan dan keusahawanan.

elerGreen juga melibatkan kerjasama seberang Asia Pasifik, termasuk Inkubator Science Discovery Zone dan Ryerson University di Kanada, serta CapLibre Venture dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di Malaysia.