Proses elerGreen melibatkan reka bentuk reaktor teras yang inovatif. Secara kovensional, tindak balas elektrokimia melibatkan pengyingkiran mendapan pepejal dari elektrod, sama ada dengan manual atau dengan lengan robot. Kaedah konvensional sebegini namun bukan sahaja berkos lebih tinggi, tetapi juga tidak berfungsi untuk pepejal tidak konduktif yang akan menyumbat elektrod dengan pantas.

Reaktor elerGreen melibatkan pengyingkiran pepejal berterusan dengan gerakan kitaran oleh itu menghindari had konvensional terhadap penghasilan polimer elektrokimia.

Reka bentuk reaktor tersebut juga menarik minat daripada industri penyaduran elektrik kerana kosnya yang lebih rendah dan ketekalan prestasi.