elerGreen telah berjaya menubuhkan makmal dan pejabat syarikat sendiri, dengan kilang perintis persediaan sedang dijalani di tapak pengilangan.

Animasi berikut menggambarkan evolusi rekabentuk kejuruteraan sepanjang tempoh projek tersebut.