Sementara reaktan berpolimerisasi, sebahagian molekul melepaskan diri sebagai produk sampingan. Produk-produk sampingan tersebut selalu wujud sebagai pelbagai bahan kimia, bahan api, atau bahan mentah yang berharga, contohnya:

  • Bahan mentah seperti amonia
  • Bahan api dan pelarut organik seperti etanol, propanol

Bagi proses elerGreen, kadangkala unit pemulihan malah boleh ditinggalkan demi penjimatan kos dan pengurangan kesan alam sekitar.