Hoe Hui Huang ialah pereka cipta proses baharu penghasilan polimer elektrokimia tersebut. Sebagai pelajar cemerlang daripada University of Toronto, Kanada, dia memegang Ijazah Sarjana dan Sarjana Muda (Cemerlang Tinggi) dalam bidang Kejuruteraan Kimia, dengan latar belakang Perniagaan Kejuruteraan diiktirafkan. Dengan kepakaran dalam bidang Tenaga Lestari dan Kejuruteraan Alam Sekitar, dia adalah pencipta bersiri dalam bidang elektrokimia hijau berekod prestasi paten antarabangsa (PCT) berikut:

  1. Hui Huang Hoe and Hui Ming Hoe. “ELECTROCHEMICAL POLYMER PRODUCTION” U.S. Provisional Patent  62/815,574, March 8, 2019. PCT Patent PCT/MY2020/050012, March 8, 2020.
  2. Hui Huang Hoe and Donald W. Kirk. ” ELECTROCHEMICAL CARBON DIOXIDE UTILIZATION” U.S. Provisional Patent 62/374,124, August 12, 2016. PCT Patent PCT/CA2017/050948, August 11, 2017.